DUCHOVNÍ POZNÁNÍ DŮSLEDKŮ VLASTNÍCH ČINŮ NA ZEMI

Mezi námi a vesmírem probíhá neustálé vzájemné působení. Vesmír nám bude zrcadlit vždy vše co se děje v nás, a projeví to v pozemské rovině. 
Pokud v sobě živíme chaos, zmatek, nepořádek, zlobu, závist, vztek, agresi...a jiné podobné, uvidíme to i ve svém okolí. A zase naopak. Láska, radost, krása, čistota, přejícnost, tolerance, soucit..apod. se nám také vyzrcadlí. 
Vše co se děje s námi, děje se i s vesmírem. Proto je potřeba aby člověk pochopil sám sebe a sjednotil se s vesmírem. S vesmírem se sjednotí jen pokud pochopí svoji božskou podstatu.  Jestliže  to pochopit nechce, stále vytváří a vyrovnává svoji karmu, až jednoho dne dojde do souladu, třeba i přes velikou bolest očisty. Ať v tomto nebo následujících životech.