ENERGETICKÁ OČISTA PROSTOR

Provádím Energetickou očistu
( jako bonus přidávám energetický AMULET  a energetický OBRAZ pro ochranu) 
Energetická očista prostoru ( bytu, domu, místnosti, pracoviště), ve kterém se nacházíme, má na naše zdraví výrazný vliv. Ať chceme nebo nechceme. Určitě se již každému stalo, že po vstupu do nějaké místnosti, domu měl divný pocit, znervózněl, znejistěl, měl pocit podrážděnosti, slabosti, strachu.....a chtělo se mu odejít. Všechny tyto a podobné pocity vždy naznačují, že místnost je energeticky znečištěná. Energetické znečištění vzniká po hádkách, nemoci, traumatu, skandálech, tragédiích, smrti, násilí...atd. Současně se v prostoru mohou nacházet díky těmto nízkým energiím i ne zrovna láskyplné entity. V takovém případě je nutné místnost očistit. Zároveň je nutné očistit i osoby které jsou nuceny v prostoru pobývat, nebo v něm pobývaly. Způsobů očisty energie prostorů s nízkou vibrací je mnoho. Pokud mají být účinné, tak musejí být individuálně nasměrované, složité a vyžadují speciální poznatky, rituály i jasnovidění. Očista musí být provedena opravdu kvalitně. Koupili jste např. byt, dům? I zde zůstávají energetické otisky původních obyvatel.