KARMICKÁ LÉČBA DUŠE A TĚLA

Po celé eony věků svými mentálnimi představami tvoříme svět - přebíráme rodové zátěže - neseme si vlastní  zátěže z našich minulých životů......a divíme se, proč se nám stále dějí dokola věci, které s námi neladí a nejsou v harmonii. A nebo právě my neladíme a nejsme v harmonii s nimi.  Proč máme tak těžký život. Proč ten nám dělá to, a tamten zase toto.....
Život je škola skutků.
Jen přímým odhalením, zásahem, rušením, transformováním.....nastavení, chování, programů, bloků, omezení, přísah a smluv aj., dokážeme skutečně změnit náš život. Pochopit a změnit k obrazu nejlepšímu pro blaho všech. 
Nestane se to mávnutím kouzelného proutku.......stane se to prací na sobě, stane se to touhou chtít se změnit, něco s tím skutečně udělat, otevřít se pomoci, naslouchat duši a být ochoten pohlédnout do svého nitra.