OSOBNĚ I NA DÁLKU PROVÁDÍM METAMORFNÍ (MOTÝLÍ) TECHNIKU PROMĚNY

 

O METODĚ METAMORFNÍ MOTÝLÍ TECHNIKA A O VELKÉ SÍLE NĚHY A JEDNODUCHOSTI...

 Metamorfika probouzí při své aplikaci v lidech transformační samoléčebný proces, jež se aktivuje jemnými dotyky na chodidlech, dlaních a na hlavě. Čím jemnější a nenápadnější, tím silnější, hlubší a trvalejší. 

Z tohoto principu vychází také METAMORFNÍ (motýlí) TECHNIKA, jež aktivuje změny v těch nejhlubších vrstvách člověka. Dochází ke znovuobnovení jeho plného potenciálu ve všech jeho aspektech: zdraví, postoje k sobě jako sebedůvěra a sebehodnota, postoje ke druhým i k životním situacím. V následku toho se proměňuje život samotný i jeho kvalita.

 

VÍCE   INFO NA WWW.INSPIRALA.CZ