TOTEMOVÁ ZVÍŘATA - LÉČIVÉ KAMENY

22.03.2015 09:31

Odkaz: https://www.johanka.eu/jednotliva-zvirata

 

 

Zvíře, se kterým se ztotožňujete, vypovídá o vašich vlastnostech. - Nevěříte? Zkuste si to

Každé zvíře má své vlastnosti a symbolický význam. To, co přitahujeme, na tom rezonujeme.
A rezonujeme na tom, co se nám líbí.
Nosíte přívěšek v podobě nějakého zvířete? Ztotožňujete se s nějakým zástupcem zvířecí říše? - Přečtěte si, co to o vás vypovídá.
 
Neptáme se vás na horoskop, ale na to, v kůži kterého zvířete byste si chtěli prožít život. Kdybyste si mohli vybrat jakékoli z nich, které by to bylo?
To, s jakým zvířetem se identifikujeme, o nás totiž vypovídá víc, než si myslíme.
 
Domácí zvířata
Reprezentují touhu získat si ve společnosti své pevné místo, spolupracovat, volí si je hlavně lidé, kteří milují pokojný a pohodlný život. Domácí zvíře představuje tu pragmatickou, nejméně dobrodružnou část naší povahy. Rozdíl je mezi domácími mazlíčky a hospodářskými zvířaty.
Zatímco ti, kteří volí mazlíčky, kladou důraz spíš na společenskou stránku, pro hospodářská zvířata je důležitá práce, užitečnost, výsledek. Prvním, koho si vezmeme na paškál, je PES, zvíře člověku nejbližší.
 
Pes
Ze symbolického hlediska je u psa těžké generalizovat, ten, kdo se identifikuje s pitbullem, má jiné priority než příznivec saluky nebo pudla. Obecně je však psím principem přátelství, věrnost a ochrana, úcta k zákonům a bezproblémové zapojení do společnosti. Ti, kdo si za svého patrona zvolili psa, jsou většinou bezproblémovými spolupracovníky, pravidla jim nečiní problémy a autority respektují bez obtíží. Jsou dobrými kamarády a partnery, ochotní, nápomocní a oblíbení.
 
Kočka
Možná se mi to jen zdá, ale 'KOČIČÍ' lidé se v poslední době množí. Snad je to reakce na dobu, která nás spoutává, a na technologie, které se vtírají i do těch nejtajnějších koutů našeho života. Kočičím principem je touha po nezávislosti, snaha zachovat si ji za každou cenu. Ti, kteří si za své osobní zvíře vybrali kočku, mají rádi tajemství, pohodlí, své drobné neřesti, vysoko stavějí vzhled a styl. Kocouří muži jsou v mládí pravými proutníky, kocouří ženy milují flirt a luxus, ve chvíli, kdy se osud obrátí zády, však nepropadají zoufalství a dokážou se přizpůsobit.

Prase
Ač se k němu lidé jako k osobnímu zvířeti neradi přiznávají, symbolizuje velkorysost a štěstí. Ti, kteří si toto zvíře zvolí, jsou většinou nejraději, když kolem nich panuje harmonie, v lidech vidí hlavně to dobré a milují své přátele i rodinu. Zpravidla jsou i velmi čestní. Problémem ,prasátek' může být nedostatek průbojnosti a neschopnost říci 'ne'. Pokud tedy chtějí uspět i v konkurenčním prostředí, měla by si vzít příklad ze svých divokých příbuzných, kteří si své zájmy hájí velmi ostře, ale jen tehdy, když je někdo vysloveně ohrozí.
 
Koně
Jsou symbolem krásy a nespoutané svobody, ač v reálném koňském životě svobody moc není. Hřebci jsou navíc ztělesněním mužské plodivé síly a půvabu. Pokud je kůň vaším osobním zvířetem, přemýšlejte o cestách, o síle a o svobodě, nezapomínejte však na hlas zdravého rozumu, který musí svobodu i ,hřebčení' korigovat. ,Konští' lidé jsou často přecitlivělí a občas mohou být i patetičtí a přepjatí. Uvědomte si, že není-li svoboda omezena hranicemi, které vytyčíme my sami, hrozí, že zabloudíme.

Býci
Jsou symbolem statečnosti, fyzické síly a mužské plodnosti. Člověk, který zvolí jako svůj symbol býka, klade velký důraz na fyzické přednosti, které však využívá účelně, ,ozdobný' význam krásy pro sebe neuznává. Je sebevědomý, mnoho pro něj znamená práce, ale také klidné zázemí domova. Vyhýbá se výstřednostem, riskuje však, že zpohodlní a bude lpět na konvencích a svých zaběhaných principech víc, než je zdrávo.

Divoká zvěř
Symbolizují nezkrotnou sílu animality, naléhavou touhu a snahu vyvléct se ze společenských konvencí, alespoň na chvíli. V predátorech je tento sklon ještě podtržen, zvířata mírumilovnější si vybírají spíše romantické povahy. Volně žijící zvířata si často volí lidé s uměleckými sklony a nebo ti, kteří ve své profesi silně zapojují invenci.

Vlk
Je symbolem soudržnosti rodinné smečky a splynutí s přírodou i podlé bestie, která vraždí beránky. Ti, kdo si ho vyberou za své osobní zvíře, si zpravidla cení rodiny, byť to nemusí být rodina v tradičním smyslu toho slova, loajality a věrnosti. Vlčí symbolika s sebou nese i jistou fascinaci duchovními otázkami a tajemnem, nepředstavujte si ale nepraktického snílka. ,Vlčí' lidé dokážou za svoje cíle bojovat s důrazem predátorů i s obratností těch, kteří vědí, že spolupráce smečky je základem úspěchu.

Medvěd
Toho si jako osobní zvíře volí spíše muži, ženy většinou jen takové, které k tomu přímo předurčuje jejich tělesná schránka. Je to zvíře silné, mocné a absence obličejové mimiky u medvědů navíc způsobuje, že na lidi působí dobrácky, přívětivě. Hlavním medvědím principem je tělesná síla a z ní vyplývající majestát. Mlčenliví a důrazní, takoví bývají ,medvědí' lidé. Jejich síla je ovšem zároveň také jejich slabostí, velmi těžko dávají najevo emoce a často trpí nepochopením.

Liška
Je neuvěřitelně populárním zvířetem. Pro Čecha má, pravda, jiné konotace než pro Číňana, jistá erotičnost a chytrost se jí však připisuje všude na světě. Liška je komunikativní a veselý uličník, který vždycky vyvázne se zdravou kůží. ,Liščí' lidé jsou veselí, oblíbení a přitažliví, na pohled lehkovážní smíšci, kteří ale umějí své cíle sledovat velmi pragmaticky. Nebezpečí, jež jim hrozí, je nasnadě. Někdy se mohou ve svém lehkovážném pohledu na svět přepočítat.
 
Lev
Je považován za zvíře zasvěcené slunci, královské, majestátní, ale také zvíře milující pohodlí a úspěch. Není to usilovný dělníček, v případě neúspěchu snadno ztrácí zájem a elán, karamboly snáší jenom těžko. ,Lví' lidé jsou štědří, laskaví a veselí, když se daří, rány utržené od života však jejich svatozář někdy pocuchají. Velcí a mocní, ale stále kočky, chtělo by se říct. Pokud je vaším osobním zvířetem lev, snažte se určitě zapracovat na empatii a trpělivosti.

Tygr
Nemá majestát lva, je však mnohem nebezpečnější a ten, kdo si ho vybere, se ani nepokouší svou dravost skrývat. Je náruživý, dobrodružný, oddaný a vášnivý. Do konfliktů jde po hlavě a pak si líže rány a jenom životní zkušenost a zdravý rozum zajistí, aby to nebyla zranění fatální.

Opice
Je inteligentní, komunikativní a učenlivá a spíše než krásy a důstojnosti si cení úspěchu a společenského uplatnění. Ne, že by opice nebyly nebezpečnými protivníky, když přijde na věc, ale preferují jiná řešení než silová. Ve vedení podniků a v politice bude nejspíše mnohem víc opic než tygrů.

Krysa
Roznáší nemoci, působí škody, je však i neuvěřitelně životaschopná, houževnatá a společenská. Principem krysího symbolu je úspěšnost, chytrost, ale i neklid, vitalita a plodnost. Krysa je skromná, ale přežije a není náhoda, že si jí váží zejména Asiaté. Nenápadní vojáci života, takové jsou krysy, a proto uspějí i tam, kde jiní pohoří.

Jelen, laň
Je králem lesa se svou korunou z paroží a laň zase ztělesněním půvabu a mateř-ské lásky. Jelením principem je laskavost, nevinnost a mírnost. Jelena si volí lidé, vyznávající tradiční hodnoty a toužící po pokojném životě, někdy je však potřeba poučit se od lišky, aby mohl být pokojný život zachován.

Ptáci
Vyvolávají v nás pocit harmonie a oproštění od starostí. Na rozdíl od nás mají dar létat, v symbolickém smyslu povznést se nad problém, nahlédnout ho z jiné strany. Ptačí symboly jsou mnohostranné, často si je vybírají lidé, kteří touží opustit svůj současný život, nebo ho alespoň posunout ,o úroveň výš'.

Orel
Je nejmocnější z ptáků a ti, kteří ho volí, zpravidla neobdivují jen sílu jeho křídel, ale i důstojnost a duchovní osvícení, které symbolizuje. ,Orlí' lidé se snaží dosáhnout na své cestě vysokých cílů co nejčistší cestou, vysoce si cení morálky a cti, může jim však chybět sebereflexe.
 
Havran
Ti, jejichž zvířetem je, jsou tajemní a trochu temní. Vytrvalí a neokázalí, svou sílu havraní lidé nevystavují na odiv, to se spíš chlubí svůdností zakázaného. ,Upgradovanou' verzí havrana je krkavec, větší, silnější, děsivější, ale přitom symbolizující stejné vlastnosti. Problémem havraního lidu je pozérství. Za noční romantikou se může skrývat nejistota a komplexy.

Sovy
Byly uctívány dávno před tím, než Harry Potter vyvolal hysterii okolo sovích mazlíčků. Ačkoliv je tradičním symbolem moudrosti, ve skutečnosti sova příliš bystrá není. Má pod patronátem tajemné síly a noc, v sovím principu není místo pro lehkovážnost, povrchnost a frivolní zábavu. To je všechno fajn, ale důležité je i nebýt suchar, milé sovy.

Racek
Je to trochu děsivý pták se svou naléhavou dravostí. Na jedné straně představuje naději, opačnou stranou mince je však záhuba. Je to totiž tulák, drsný, neohrožený a neúnavný lovec. Pokud je vaším osobním zvířetem, snažte se vnést do svého života víc laskavosti, nemusíte protivníkům hned vyklovat oči.

Labuť
Jejím principem je krása a důraz na rodinné hodnoty. Jsou to však také silní a vytrvalí ptáci, kteří zdaleka jen ,nezdobí'. Když jste si vybrali labuť, dáváte přednost klidnému životu v utěšeném prostředí.

Kohout
Má také své příznivce. Ale slepici si za svého zvířecího patrona vybere asi málokdo. Kohout je symbolem sexuální energie, bojovnosti a temperamentu a volí přímou cestu. ,Kohoutí' lidé bývají výstřední, odvážní a nápadní, šíří kolem sebe optimismus. Druhou stranou mince je ovšem přepjaté sebevědomí a jistá ,velkohubost'.

Papoušek
Ten je dítětem slunce, léta a radosti. Jeho principem je porozumění, papoušci jsou totiž jakýmisi tlumočníky mezi rozdílnými světy. Zdálo by se, že jejich život je zasvěcen zábavě, ale pro papouška hnízdo, kam se vrací, znamená hodně. Pokud je vaším patronem papoušek, občas také zmlkněte, abyste lépe slyšeli ostatní.
 
Plazi
Jsou pro nás symbolem tajemna. Postrádají mimiku, nemají hebký kožíšek a obvykle nejsou ,roztomilí', dokonce ani jako mláďata. Prezentují skrytou, často potlačenou sféru nepřiznaných tužeb a sklonů.

Had
Umí velmi rychle zaútočit a tahle schopnost se nevyhýbá ani lidem, kteří si zvolili za své zvíře hada. Jakmile se jednou rozhodnou ,kousnout', jsou rychlí, ostří a přímí, často mají pověst ,zlobivých' kluků a holek, ale to je činí přitažlivými. Důležité je nezabloudit na ,temné straně' svého já.

Žába
Lidé, kteří si ji vyberou, jsou obecně velmi citliví k emocím druhých a vědí, jak si získat sympatie. Také jsou většinou silně emocionálně připoutáni ke svým rodičům. Žába je symbolem proměny a tvořivých sil. Když se ve vašem životě ozve bizarní žabí píseň, je na čase zamyslet se, jestli nejste příliš hluboko v bahně všednosti.

Želva
Je zvířetem uzavřených, rozvážných lidí, kteří si cení moudrosti a milují klid, tiché filozofování a meditaci. Projeví se, jen když mají pocit, že jsou připraveni, a nesnaží se nic uspěchat. Nebuďte ukvapení, při správném přístupu můžete mít k dispozici více času, než se vám na první pohled zdá.

Hmyz
Je to jakási anonymní skupina, ke které si (kromě Ferdy Mravence) většinou nevytvoříme žádný vztah. Hmyz je ovšem ve svých obrovských společenstvech i silný, až děsivý. Podobná aura obklopuje i pavouky. Takové symboly si často vybírají přemýšliví lidé, kteří mají blízko k filozofii a nejsou fixovaní na prvoplánovou popularitu, například vědci.

Kudlanka nábožná
Tu si asi za své zvíře zvolí málokterý muž, i když právě samečci kudlanky jsou opravdovými fakíry lásky a obětují za ni i život. Kudlanka je ikonou síly klidu, soustředění, meditace. Je dobrým lovcem právě díky své schopnosti znehybnění a varuje nás před zbrklostí a ukvapeností. Pokud je vaším osobním zvířetem kudlanka, všechny žerty stranou.

Mravenci
Jsou odpradávna představiteli disciplíny, pracovitosti, vytrvalosti a kooperace. Jestli je tedy vaším osobním zvířetem mravenec, zaměřte se na rozvoj těchto vlastností a takřka nemůžete na své životní cestě selhat. Učte se od mravenců, jak efektivně použít svou sílu.

Pavouk
Pavoučí lidé jsou skromní, často tvoří v ústraní a teprve světlo pravého okamžiku představí jejich dílo v plné kráse. Mají rádi klid a tajemství, jež si bedlivě střeží. Vodítkem pro vyznavače pavouka může být i fakt, že jejich patron je považován za strážce jazyka a tvůrce prvního písma. Pavouk je pán jasnocítění a jasnovidění. Jak vnímá svou síť, každý záchvěv, tak ví, co se kde v kosmu šustne. Je spojen se vším, a to permanentně. A je si toho vědom. Také si vybírá na co zareaguje, a na co ne.
 
zdroj: https://karolinaloskotova.blog.cz/  a www. samanizmus.cz
 

 

 

LÉČIVÉ KAMENY

Rodochrozit - Incká růže

Vnáší do života nezištnou lásku a soucit. Působí výborně na srdce a vztahy. Otevírá tzv. oči.   Pomáhá pochopit potlačené emoce, a následné psychické bloky. Nechá tyto emoce vyplavat na povrch a postupně je zpracovat, pochopit, a srovnat svůj citový život. Pomáhá při migrénách, čistí krev,...

Křišťál - Crystal

Kámen duchovního poznání, čistoty a dokonalosti náhledu

Sodalite - Sodalit

Podněcuje činnost šišinky a třetího oka. Prohlubuje meditaci. Spojuje logiku s intuicí.. Dokáže rušit elektromagnetický smog. Výborný kámen pro týmovou práci - podněcuje soudržnost, důvěru. Upevňuje pouto. Zvyšuje sebevědomí, víru v sebe sama. Dokáže pracovat se stíny, které osvětluje světlem....

Ping Agate - Růžový Achát

Harmonizuje jing a jang - pozitivní a negativní síly. Achát pracuje pomalu, ale přináší velkou sílu. Zvyšuje sebevědomí. Léčí vnitřní hněv. Podporuje lásku a odvahu začít znovu. Je vhodný pro jakékoliv druhy emocionálních traumat. Rozpouští vnitřní napětí.

Rose quarz - Růženín - Kámen srdce

Kámen srdce, Crystal bezpodmínečné lásky. Přináší měkkou ženskou energii soucitu a míru, něhy a uzdravení, výživu a pohodlí. To mluví přímo do srdeční čakry, rozpouští emocionální rány, obavy a zášť, a cirkuluje  láskyplnou energii po celé auře. Poskytuje hluboký smysl pro osobní...

Jaspis Zebra Brown - Hnědý Jaspis Zebra

Výborný jaspis nám pomáhá s uzemněním. Dokáže nás propojit s Matkou Zemí a spojí nás s Božskou energií a láskou vesmíru.Ukazuje naší pravou přirozenost, a pomáhá nahlédnout za iluze. Odhazuje masky, ukazuje nás v jasném světle.  Najednou se stáváme tím, kým máme být. Tím nám dodá sílu a...

ČLÁNKY

Kvantové pole - autor JItka Třešňáková

27.12.2015 10:37
ENERGIE SRDCE JE NEJSILNĚJŠÍ TVOŘIVOU SILOU Pro svou aktuálnost znovu uvádím tento podnětný článek, ktery jsem vytvořila v r. 2010 na zaklade rozhovorú se Silvanem Paoluccim a Greggem Bradenem. TVORBA VLASTNÍ REALITY JAKO ODPOVĚĎ NA ŘEŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU A BUDOUCNOSTI: TEORETICKÉ INFORMACE,...

TOTEMOVÁ ZVÍŘATA - LÉČIVÉ KAMENY

22.03.2015 09:31
Odkaz: https://www.johanka.eu/jednotliva-zvirata     Zvíře, se kterým se ztotožňujete, vypovídá o vašich vlastnostech. - Nevěříte? Zkuste si to Každé zvíře má své vlastnosti a symbolický význam. To, co přitahujeme, na tom rezonujeme. A rezonujeme na tom, co se nám...