KONSTELACE S DUCHOVNÍMI PRŮVODCI -  S ANDĚLY

INDIVIDUÁLNÍ SKUPINA -   NA TERMÍNU SE DOMLUVÍ SKUPINA
Při konstelacích se schází skupina lidí. Postavení konstelace znamená určení záměru  - motivace, pro který se konstelace staví. Tento záměr může být jakýkoli. Konstelací můžete chtít nahlédnout a řešit např. rodinné vztahy, zdraví, disharmonie v různých sférách, finančí problémy, vlastní potenciál, naslouchání svému srdci a své duši, postoj k pomoci andělů .................a toto jsou jen příklady.
 
Následně určím jaké členy, objekty, aspekty je nutné a dobré do konstelace postavit. Klient si vybírá z přítomných účastníků navržené zástupce členů, aspektů, objektů.....kteří se postaví různě do prostoru - místnosti. 
Zástupci se tímto ocitají v energetickém poli konkrétního záměru pro který se konstelace staví. 
A pak se začíná odvíjet děj...............do kterého zasahujeme i nezasahujeme, který léčíme i neléčíme, který harmonizujeme i necháváme v původním nastavení. 
Při konstelacích vždy pracuji s pomocí mých  duchovních  průvodců i s pomocí průvodců všech zůčastněných, a také mým aktivním jasnozřením. 
Tímto způsobem nezasahujeme tam, kde zasahovat nemáme a nesmíme. 
Naopak, kde situaci měnit můžeme a máme, tam to uděláme 
Změny provedené v konstelaci se projeví i v běžné realitě.