ZASVĚCENÍ DO ANDĚLSKÝCH ENERGIÍ

 
Veškeré zasvěcení znamená, že vás zasvětím do způsobu práce jak můžete s těmito energiemi pracovat, jak je vnímat, jak začít komunikovat se svými anděly...aj.