ZASVĚCENÍ DO ZEMSKÝCH ENERGIÍ 

 
Veškeré zasvěcení znamená, že vás zasvětím do způsobu práce jak můžete s těmito energiemi pracovat, jak je vnímat, jak se spojovat správně s Matkou Zemí...aj. Jak být správně pevně nohama na zemi, tzv. neulítávat. 
Jak žít tuto realitu i když máme  hlavní domov v oblacích :-)